Chestnut brown is the fruit of the tree of the family of fagaceae, native to northern temperate climates. The result is presented in a capsule which has thorny between 5 and 11 centimeters in diameter consisting of 2 to 7 chestnuts.
The chestnuts were an important food source in southern Europe, southwest Asia and East Asia and in eastern North America, before the chestnut blight. During the Middle Ages, in Southern Europe, communities living near woodlands and they had limited access to cereal flour, chestnuts used as the main source of carbohydrates.
Chestnuts can be eaten raw, boiled, roasted or sweet. In France it is common to sell a sweet chestnut. A simple way is to roast a small cut in each chestnut and heated in a metal container at 400 ° C for 10 to 15 minutes. The purpose of the cut is to prevent them from bursting during the roasting process.
Another important use of chestnuts is flour, with it you can make bread, cakes and pasta.
01

01 (1)

Castañas gallegas

01 (3)

01 (4)

01 (5)

01 (6)

01 (7)

01 (8)

01 (9)

01 (10)

01 (11)

A castaña é o froito do castaño, árbore da familia das fagaceae, nativa de climas mornos do hemisferio norte. O froito preséntase nunha cápsula espiñenta que ten entre 5 e 11 centímetros de diámetro que consta de 2 a 7 castañas.
As castañas foron unha importante fonte de alimentación no sur de Europa, no sudoeste e este de Asia e tamén no leste de Norteamérica, antes da praga da castaña. Durante a Idade Media, no sur de Europa, as comunidades que habitaban preto de bosques de castiñeiros e que tiñan escaseza de acceso á fariña de cereal, utilizaban as castañas como principal fonte de carbohidratos.
As castañas pódense comer cruas, fervidas, asadas ou doce. En Francia é común vender un doce de castaña. Unha forma sinxela de asalas é realizar un pequeno corte en cada castaña e quentalas nun colector metálico a 400º C durante 10 ou 15 minutos. O propósito do corte é evitar que estalen durante o proceso de asado.
Outro uso importante das castañas é a fariña, con ela pódese preparar pan, pasteis e pasta.

La castaña es el fruto del castaño, árbol de la familia de las fagaceae, nativa de climas templados del hemisferio norte. El fruto se presenta en una cápsula espinosa que tiene entre 5 y 11 centímetros de diámetro que consta de 2 a 7 castañas.
Las castañas fueron una importante fuente de alimentación en el sur de Europa, en el sudoeste y este de Asia y también en el este de Norteamérica, antes de la plaga de la castaña. Durante la Edad Media, en el sur de Europa, las comunidades que habitaban cerca de bosques de castaños y que tenían escasez de acceso a la harina de cereal, utilizaban las castañas como principal fuente de carbohidratos.
Las castañas se pueden comer crudas, hervidas, asadas o dulces. En Francia es común vender un dulce de castaña. Una forma sencilla de asarlas es realizar un pequeño corte en cada castaña y calentarlas en un contenedor metálico a 400 ºC durante 10 ó 15 minutos. El propósito del corte es evitar que estallen durante el proceso de asado.
Otro uso importante de las castañas es la harina, con ella se puede preparar pan, pasteles y pasta.