Os ríos de Galicia son parte da densa hidrografía de Galicia. A súa gran densidade fai que Galicia sexa cualificada decote como a terra dos mil ríos, en palabras de Otero Pedrayo. A maioría dos cursos, por mor do seu escaso caudal, non son navegables, agás o río Miño na súa desembocadura, nos numerosos encoros, e nos cursos baixos dalgúns ríos, nos que se celebran regatas.
Os ríos de Galicia son moi curtos na vertente cantábrica e algo máis longos na atlántica, coas excepcións novamente do Miño e o Sil, que teñen unha lonxitude de varios centos de quilómetros. Porén, os altos desniveis provocan a existencia de numerosas fervenzas.
Amais da pesca fluvial, existe aproveitamento industrial dos ríos mediante os muíños e os encoros para a produción de enerxía eléctrica e o abastecemento de auga.

Los ríos de Galicia son parte de la densa hidrografía de Galicia. Su gran densidad hace que Galicia sea calificada constantemente como la tierra de los mil ríos, en palabras de Otero Pedrayo. La mayoría de los cursos, a causa de su escaso caudal, no son navegables, excepto el río Miño en su desembocadura, en los numerosos embalses, y en los cursos bajos de algunos ríos, en los que se celebran regatas. Los ríos de Galicia son muy cortos en la vertiente cantábrica y algo más largos en la atlántica, con las excepciones nuevamente del Miñoy el Sil, que tienen una longitud de varios cientos de kilómetros.  Los altos desniveles provocan la existencia de numerosas cascadas. A de más de la pesca fluvial, existe aprovechamiento industrial de los ríos mediante los molinos y los embalses para la producción de energía eléctrica y el abastecimiento de agua.

Los ríos de Galicia son parte de la densa hidrografía de Galicia. Su gran densidad hace que Galicia sea calificada constantemente como la tierra de los mil ríos, en palabras de Otero Pedrayo. La mayoría de los cursos, a causa de su escaso caudal, no son navegables, excepto el río Miño en su desembocadura, en los numerosos embalses, y en los cursos bajos de algunos ríos, en los que se celebran regatas.
Los ríos de Galicia son muy cortos en la vertiente cantábrica y algo más largos en la atlántica, con las excepciones nuevamente del Miñoy el Sil, que tienen una longitud de varios cientos de kilómetros. Los altos desniveles provocan la existencia de numerosas cascadas.
A de más de la pesca fluvial, existe aprovechamiento industrial de los ríos mediante los molinos y los embalses para la producción de energía eléctrica y el abastecimiento de agua.

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (2)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (3)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (4)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (7)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (12)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (16)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (17)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (18)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (19)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (20)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (21)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (22)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (23)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (24)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (26)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (27)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (30)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (31)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (32)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (33)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (35)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (36)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (37)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (38)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (39)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (40)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (42)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (43)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (44)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (45)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (46)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (47)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (48)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (49)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (50)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (51)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (52)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (53)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (57)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (58)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (59)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (60)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (61)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (62)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (63)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (65)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (69)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (70)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (71)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (76)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (80)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (81)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (82)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (83)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (84)

ruta das pozas da moura Domaio en O Morrazo (85)

Los ríos de Galicia son parte de la densa hidrografía de Galicia. Su gran densidad hace que Galicia sea calificada constantemente como la tierra de los mil ríos, en palabras de Otero Pedrayo. La mayoría de los cursos, a causa de su escaso caudal, no son navegables, excepto el río Miño en su desembocadura, en los numerosos embalses, y en los cursos bajos de algunos ríos, en los que se celebran regatas.
Los ríos de Galicia son muy cortos en la vertiente cantábrica y algo más largos en la atlántica, con las excepciones nuevamente del Miñoy el Sil, que tienen una longitud de varios cientos de kilómetros. Los altos desniveles provocan la existencia de numerosas cascadas.
A de más de la pesca fluvial, existe aprovechamiento industrial de los ríos mediante los molinos y los embalses para la producción de energía eléctrica y el abastecimiento de agua.

Anuncios