Parque natural Ría Barosa

Parque natural Ría Barosa (1)

Parque natural Ría Barosa (2)

Parque natural Ría Barosa (3)

Parque natural Ría Barosa (4)

Parque natural Ría Barosa (5)

Parque natural Ría Barosa (6)

Parque natural Ría Barosa (7)

Parque natural Ría Barosa (8)

Parque natural Ría Barosa (9)

Parque natural Ría Barosa (10)

Parque natural Ría Barosa (11)

Parque natural Ría Barosa (12)

Parque natural Ría Barosa (13)

Parque natural Ría Barosa (14)

Parque natural Ría Barosa (15)

Parque natural Ría Barosa (16)

Parque natural Ría Barosa (17)

Parque natural Ría Barosa (18)

Parque natural Ría Barosa (19)

Parque natural Ría Barosa (20)

Parque natural Ría Barosa (21)

Parque natural Ría Barosa (22)

Parque natural Ría Barosa (23)

Parque natural Ría Barosa (24)

Parque natural Ría Barosa (25)

Parque natural Ría Barosa (26)

Parque natural Ría Barosa (27)

Parque natural Ría Barosa (28)

Parque natural Ría Barosa (29)

Parque natural Ría Barosa (30)

Parque natural Ría Barosa (31)

Parque natural Ría Barosa (32)

Parque natural Ría Barosa (33)

Parque natural Ría Barosa (34)

Parque natural Ría Barosa (35)

Parque natural Ría Barosa (36)

Parque natural Ría Barosa (37)

Parque natural Ría Barosa (38)

Parque natural Ría Barosa (39)

Parque natural Ría Barosa (40)

Parque natural Ría Barosa (41)

Parque natural Ría Barosa (42)

Parque natural Ría Barosa (43)

Parque natural Ría Barosa (44)

Parque natural Ría Barosa (45)

Parque natural Ría Barosa (46)

Parque natural Ría Barosa (47)

Parque natural Ría Barosa (48)

Parque natural Ría Barosa (49)

Parque natural Ría Barosa (50)

Parque natural Ría Barosa (51)

Parque natural Ría Barosa (52)

Parque natural Ría Barosa (53)

Parque natural Ría Barosa (54)

Parque natural Ría Barosa (55)

Parque natural Ría Barosa (56)

Parque natural Ría Barosa (57)

Parque natural Ría Barosa (58)

Parque natural Ría Barosa (59)

Parque natural Ría Barosa (60)

Parque natural Ría Barosa (61)

Parque natural Ría Barosa (62)

Parque natural Ría Barosa (63)

Parque natural Ría Barosa (64)

Parque natural Ría Barosa (65)

Parque natural Ría Barosa (66)

Parque natural Ría Barosa (67)http://www.youtube.com/watch?v=FL4brLMKDIQ
O “parque natural Ría de Barosa” é un espazo natural situado na provincia de Pontevedra (Galicia), no concello de Barro, moi próximo ao seu límite norte, na fronteira co concello de Portas.
Caracterízase pola presenza do río Agra, cuxas augas movían antigamente unha serie de muíños situados no seu curso. En galego denomínase a este conxunto de muíños muiñada (muíño é muíño en galego normativo) sendo o seu caraterística o que a auga saínte da turbina dun muíño alimenta a entrada do muíño inmediatamente inferior.
Trátase dun conxunto de muíños que se estenden pola fervenza do río Agra e pola parte superior. É rechamante esa situación dos muíños pola que, coa caída da auga o son que ocasiona e o bonito do lugar, produce admiración nos visitantes. Esta zona foi acondicionada para as visitas, restaurándose algúns muíños e consolidando as estruturas doutros, xunto a unha intervención na natureza do lugar. Dese modo hai camiños e pontes para poder gozar da zona, así como áreas de descanso, merendeiro e un bar-asador “Muiñada de Barosa”.El visitante ademais pode darse un baño nas pozas que se forman.
Parque Natural de Ria Barosa en Pontevedra (Galicia)
El parque natural de Ria Barosa es un espacio natural situado en la provincia de Pontevedra (Galicia ) en el concello de Barro, muy cerca de su límite norte , bordeando el municipio de Puertas .
Caracterizado por la presencia del río Agra, cuyas aguas anteriormente movido un número de molinos situados en su curso. En Galicia se llama este conjunto de molinos muiñada (molino muiño es normativo en gallego) siendo sus características que la salida del molino turbina de agua alimenta una entrada de molino inmediatamente inferior.
Se trata de un conjunto de molinos que se extienden de la cascada y el río Agra en la parte superior. Llama la atención que la situación de los molinos, con la caída del agua son hermosas y que lleva el lugar, produce admiración en los visitantes. Esta área fue preparada para las visitas, restaurándose algunos molinos y consolidar otras estructuras, con una intervención en la naturaleza del lugar. Así, hay caminos y puentes para disfrutar de la zona, así como áreas de descanso, de picnic y un bar – parrilla ” Muiñada de Barosa . ” Es visitantes también pueden tomar un baño en las pozas que se forman.

The ” Barosa Estuary Nature Reserve ” is a natural area located in the province of Pontevedra (Galicia ) , in the City of Clay, very close to its northern boundary , on the border with the City of Portas.
It is characterized by the presence of the Agra river, whose waters once moved a number of mills located in your course. In Galician calls this set of muiñada mills ( mill is Muíño in regulatory Galician) being its caraterística the leaving water turbine mill feeds the mill input immediately below.
This is a set of mills that extend Agra cascade river and top. It is striking that situation by Mills , with the falling water and the sound that brings the beauty of the place, produces awe in visitors. This area was equipped for visitors , restoring some mills and consolidating other structures , together with a statement in the nature of the place. Thus there are roads and bridges to enjoy the area as well as rest areas , picnic area and a bar and grill ” Muiñada Barosa .” Visitors can also take a dip in the pools that form .