Navalia leva desde 2016 traballando para que todo estea en orde do 22 ao 24 de maio deste 2018. A feira do naval máis importante de España e unha das máis importantes do mundo xa realizou máis dunha decena de expedicións para poder pechar presenzas importantes en Vigo de delegacións e/ou expositores. Presenzas que poderían converterse, como ben apunta o director Javier Arnau, durante eses días de maio en novos contratos para os estaleiros de Vigo. De aí a importancia de Navalia e desta edición de 2018 que é a máis internacional destas sete edicións.

Navalia lleva desde 2016 trabajando para que todo esté en orden del 22 al 24 de mayo de este 2018. La feria del naval más importante de España y una de las más importantes del mundo ya ha realizado más de una decena de expediciones para poder cerrar presencias importantes en Vigo de delegaciones y/o expositores. Presencias que podrían convertirse, como bien apunta el director Javier Arnau, durante esos días de mayo en nuevos contratos para los astilleros de Vigo. De ahí la importancia de Navalia y de esta edición de 2018 que es la más internacional de estas siete ediciones.

Navalia has been working since 2016 so that everything is in order from 22 to 24 May of this 2018. The most important naval fair in Spain and one of the most important in the world has already made more than a dozen expeditions to close presences important in Vigo of delegations and / or exhibitors. Presences that could become, as director Javier Arnau points out, during those days of May in new contracts for the shipyards of Vigo. Hence the importance of Navalia and this edition of 2018 which is the most international of these seven editions.

Anuncios