É aconsellable se un visita a vila de Salvatierra do Miño , que se achegue ao novo miradoiro que está situado a beiras do Rio Miño, para os amantes á fotografía pois ten unhas vistas marabillosas pois se pode apreciar un bo tramo do Rio e ver cara a en fronte onde está a localidade portuguesa de Mocao, á parte de que hai uns bancos para descansar tamén temos un observatorio astronómico para localizar as estrelas e constelacións do ceo nocturno. Para finalizar tamén hai algo da historia do contrabando que levaron a cabo entre Portugal e España en tempos de escaseza e transportábanse a través do Rio en embarcacións.

Es aconsejable si uno visita la villa de Salvatierra do Miño , que se acerque al nuevo mirador que está situado a orillas del Rio Miño, para los amantes a la fotografía  pues tiene unas vistas maravillosas pues se puede apreciar un buen tramo del Rio y ver hacia enfrente donde está la localidad portuguesa de Mocao,  aparte de que hay unos bancos para descansar  también tenemos un observatorio astronómico para localizar  las estrellas y constelaciones del cielo nocturno. Para finalizar también hay algo de la historia del contrabando que se llevaron a cabo entre Portugal y España en tiempos de escasez y se trasportaban a través del Rio en embarcaciones