Na cidade de Vigo en Galicia España: O espírito do Nadal está moi presente estes días e desde estes medios convídovos a visitar esta explosión de luces e cores, porque estamos en festas do Nadal do 2019.

 En la ciudad de Vigo en Galicia España: El espíritu de la Navidad está muy presente estos días y desde estos medios os invito a visitar esta explosión de luces y colores, porque estamos en fiestas navideñas del 2019.

Dans la ville de Vigo en Galice en Espagne: L’esprit de Noël est très présent ces jours-ci et de ces médias je vous invite à visiter cette explosion de lumières et de couleurs, car nous sommes aux vacances de Noël 2019.

In the city of Vigo in Galicia Spain: The spirit of Christmas is very present these days and from these media I invite you to visit this explosion of lights and colors, because we are at Christmas holidays of 2019.

Na cidade de Vigo Galicia España estamos de Nadal e desde estes medios quero transmitir a todos os meus amigos e seguidores un “Bo nadal 2019 e prospero ano 2020”

En la ciudad de Vigo Galicia España estamos de Navidad y desde estos medios quiero trasmitir a todos mis amigos y seguidores una “Feliz Navidad 2019 y prospero año 2020”

In the city of Vigo Galicia Spain we are on Christmas and from these media I want to convey to all my friends and followers a “Merry Christmas 2019 and thrive year 2020”